Select Page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat té per objecte informar els usuaris (“Usuaris” o “Vostè”) sobre la recollida i tractament de les dades personals obtingudes a través del portal etl.es (“Portal”)

L’accés i utilització del Portal implica el coneixement i l’acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de Privacitat.

Responsable del tractament

Identitat: APROPA ADVISORS S.L.(d’ara endavant, “LA MEVA EMPRESA”)

CIF: B64065931

Adreça postal: Mallorca, 272, 8è Planta, 08037

Telèfon: +34 931 676 310

Correu electrònic: apropa@apropaadvisors.com

Com recollim les dades personals?

APROPA ADVISORS S.L. recull informació dels Usuaris quan aquests fan ús d’aquelles funcionalitats del Portal que requereixin facilitar determinades dades personals. En concret, APROPA ADVISORS S.L. registrarà la següent informació:

  • Dades facilitades a través del formulari de contacte que l’Usuari interessat a obtenir informació sobre els nostres serveis o realitzar qualsevol tipus de consulta o sol·licitud facilita APROPA ADVISORS S.L.
  • Adreça de correu electrònic que faciliten els Usuaris per a subscriure’s al nostre newsletters i per a rebre les nostres comunicacions.
  • Dades facilitades mitjançant l’enviament de correus electrònics a les adreces que s’identifiquin en el Portal.
  • Dades facilitades mitjançant l’emplenament dels formularis o ús de les funcionalitats ofertes a cada moment en el Portal.

L’ús dels diferents formularis i/o funcionalitats habilitades en el Portal és voluntari. No obstant això, alguns camps són necessaris per a atendre correctament la seva petició, per la qual cosa la negativa de l’Usuari a facilitar la informació requerida en els camps obligatoris impedirà a APROPA ADVISORS S.L. atendre la seva sol·licitud.

Cessió de dades personals

Les dades personals facilitades podran ser cedits a totes les societats que formen part del grup empresarial APROPA ADVISORS S.L.

Les dades personals dels Usuaris no es tractaran per a cap altra finalitat que no sigui la resolució de la pròpia consulta i només podran ser cedits i comunicats a altres societats del grup empresarial APROPA ADVISORS S.L. per a tal fi. Aquestes dades personals no seran comunicats a tercers en cap concepte, excepte per al compliment d’obligacions legals a les quals estigués subjecte APROPA ADVISORS S.L.

 

Per a quines finalitats utilitza APROPA ADVISORS S.L. les dades personals dels Usuaris?

Les dades personals que l’Usuari del Portal ens faciliti mitjançant els formularis i funcionalitats habilitades en el Portal seran tractats amb caràcter general amb la finalitat de facilitar la informació demanada pels Usuaris, atendre les seves consultes o sol·licituds, així com amb qualsevol altra finalitat a la qual es refereixin els formularis i funcionalitats ofertes a cada moment a través del Portal.

Addicionalment, en els supòsits en els quals els Usuaris s’hagin subscrit a nostra newsletter, les seves dades personals seran tractats amb la finalitat de remetre-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics (email, SMS, etc.), comunicacions comercials sobre els nostres productes, així com informació sobre les nostres activitats, incloent-hi notícies rellevants sobre APROPA ADVISORS S.L. i informació sobre esdeveniments que organitzem, patrocinem o en els quals d’una altra manera participi APROPA ADVISORS S.L. o els seus professionals.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals dels Usuaris no seran comunicats a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legals a les quals estigués subjecte APROPA ADVISORS S.L.

 

Legitimació dels tractaments

La base legal dels tractaments és el consentiment atorgat pels Usuaris prestat mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat i les caselles corresponents.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservats durant el temps necessari per a atendre i gestionar la informació demanada pels Usuaris, atendre les seves consultes o sol·licituds o complir qualsevol altra finalitat a la qual es refereixin els formularis i funcionalitats ofertes a cada moment a través del Portal.

Si s’ha subscrit a nostra newsletter o d’una altra manera ha prestat el seu consentiment perquè puguem enviar-li comunicacions comercials, mantindrem les seves dades mentre Vostè no arrebossat aquest consentiment.
Transcorreguts els citats terminis, les dades personals dels Usuaris podran ser bloquejats i mantinguts per APROPA ADVISORS S.L. per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats. Passat aquest període, les dades personals seran esborrats per APROPA ADVISORS S.L.

 

Com haig d’actualitzar les meves dades personals?

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a APROPA ADVISORS S.L. a través d’aquest Portal són veraços, correctes, actuals i complets. L’Usuari es fa responsable de comunicar a APROPA ADVISORS S.L. qualsevol modificació o actualització d’aquests, mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adreces postals o electròniques previstes en l’apartat “Com exercito els meus drets?” i seguint les indicacions contingudes en aquest.
Transcorreguts els citats terminis, les dades personals dels Usuaris podran ser bloquejats i mantinguts per APROPA ADVISORS S.L. per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats. Passat aquest període, les dades personals seran esborrats per APROPA ADVISORS S.L.

 

Com haig d’actualitzar les meves dades personals?

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a APROPA ADVISORS S.L. a través d’aquest Portal són veraços, correctes, actuals i complets. L’Usuari es fa responsable de comunicar a APROPA ADVISORS S.L. qualsevol modificació o actualització d’aquests, mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adreces postals o electròniques previstes en l’apartat “Com exercito els meus drets?” i seguint les indicacions contingudes en aquest.

Així mateix, en determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També podrà oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies. APROPA ADVISORS S.L. deixarà de tractar les dades personals, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, quan sigui procedent, l’Usuari podrà exercitar el dret de portabilitat per a obtenir les dades en format electrònic o que es transmetin els mateixos a una altra entitat.

A tals efectes podrà utilitzar els següents canals, acompanyant sempre fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre document que permeti acreditar la seva identitat:

  • Per carta a l’adreça: Mallorca, 272, 8è Planta, 08037
  • Per correu electrònic a apropa@apropaadvisors.com

Finalment, en cas que l’Usuari tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, podrà dirigir-se al nostre responsable de seguretat presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Actualitzacions i canvis en la Política de Privacitat

APROPA ADVISORS S.L. es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta Política de Privacitat. Quan es produeixin aquests canvis, es comunicaran als Usuaris mitjançant avisos en el Portal, per correu electrònic o bé través de qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.

© 2022 APROPA | Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies | Desarrollo Web   ETL Digital Services