Select Page

AVÍS LEGAL

Per a donar compliment al que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació indiquem les dades de la informació general del nostre lloc web www.apropaadvisors.com

Titular

Apropa Advisor S. L.

E-mail

apropa@apropaadvisors.com

NIF

B64065931

Telèfon

+34 931 676 310

Dades Registrals

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38170, Foli 15, núm. Fulla registral 321360 – Inscripció 6

Normes deontològiques

Subjectes a les normes deontològiques pròpies de la professió d’auditor.

1. Condicions generals d’ús

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del lloc web www.apropaadvisors.com estan subjectes a les presents condicions generals.

1. Condicions Generals i la seva Acceptació.

Aquestes condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús dels serveis (d’ara endavant, “els Serveis”) que APROPA ADVISORS S.L. (d’ara endavant, ”APROPA ADVISORS S.L. “) posa a la disposició dels usuaris del lloc web www.apropaadvisors.com (d’ara endavant, el “Lloc web”).

La utilització dels Serveis atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”) i comporta l’acceptació de les Condicions Generals en l’última versió publicada per APROPA ADVISORS S.L. en el Lloc web en el moment en el qual l’Usuari accedeixi a aquests.

El Lloc web ha estat creat per APROPA ADVISORS S.L. per a publicar la seva oferta de serveis i per a facilitar la contractació electrònica d’aquests.

Si accedeixes a aquest lloc web estàs declarant ser major d’edat i estar facultat de la capacitat legal suficient per a vincular-te als termes i condicions que es posen a la teva predisposició, i que ho fas sota la teva única i exclusiva responsabilitat. Si no estiguessis conforme amb el contingut dels presents termes d’ocupació, has de desemparar el lloc web.

L’accés al lloc web és lliure i gratis per a poder informar-te dels serveis oferts.

Et forces en tot instant a fer una ocupació convenient dels recursos posats a la teva predisposició en el lloc web, de conformitat amb el que es preveu en els termes i condicions, l’ètica, l’ordre públic, els bons costums i la legalitat actual, sense danyar ni danyar als titulars del lloc web ni a cap tercer, amb el que et compromets a no emprar semblants recursos per a incórrer en activitats il·legals, contràries a la bona fe o bé a l’ordre públic; provocar danys en els sistemes físics i lògics de APROPA ADVISORS S.L., dels seus distribuïdors o bé de terceres persones, introduir o bé propagar en internet virus informàtics o bé qualsevol altres sistemes físics o ben lògics que siguin susceptibles de provocar els danys prèviament esmentats.

En APROPA ADVISORS S.L. posem a la seva disposició determinats continguts gratuïts, però per a poder gaudir d’aquests, serà necessari procedir al registre en els formularis disposats a tal fi, havent de llegir, i en cas d’estar conforme acceptar la política de privacitat mitjançant el marcat de la casella corresponent.

1.1 Comportament de l’usuari

Unes certes pàgines del lloc web pot deixar-te participar a través de la realització de comentaris o bé la generació de continguts, quedant completament prohibit propagar continguts o bé publicitat de caràcter il·legal, racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme, atemptatori contra els drets humans, o bé que encoratgin a l’odi, vulnerin la dignitat de la persona, de caràcter injuriós o ben calumniós o bé contra l’ordre o bé la seguretat pública.

APROPA ADVISORS S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o continguts, que infringeixin el prèviament exposat o bé que no resultessin convenients per a la seva publicació en el lloc web.

En tot cas, APROPA ADVISORS S.L. no serà responsable de les creences abocades pels usuaris mitjançant els fòrums de discussió, xats, weblog o bé altres eines de participació que puguin crear-se, excepte en això de manera expressa previst per la normativa d’aplicació.

1.2 Sol·licitud dels nostres serveis o contacte web

Si ho vols pots contactar amb APROPA ADVISORS S.L. per a solucionar els teus dubtes en relació amb els nostres serveis mitjançant els diferents formularis del Lloc web prestos a tal fi, facilitant les dades que es demanen, i quan hagis llegit i, en el cas d’estar conforme, admès la política de privacitat (a través d’una declaració o bé una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella), hauràs de prémer el botó pertinent per a l’enviament de les teves dades de contacte i de la teva petició d’informació.

2. Objecte.

Les presents Condicions Generals regulen tots els Serveis oferts a través dels seus Llocs web, enviament per part de l’usuari d’arxius de tota mena (ja siguin fotografies, vídeos, documents enregistraments d’àudio o qualsevol altre material ) i qualsevol altre, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris.

3. Dades de Caràcter Personal.

L’Usuari, per a utilitzar els Serveis, prèviament ha de proporcionar a APROPA ADVISORS S.L. unes certes dades de caràcter personal a través d’un breu formulari (d’ara endavant, les “Dades Personals”). APROPA ADVISORS S.L. tractarà les Dades Personals per a la gestió dels Serveis.

Una vegada emplenat i enviat el formulari, s’entén que l’Usuari accepta i autoritza de manera expressa que les seves Dades Personals siguin tractats per APROPA ADVISORS S.L.

L’usuari queda informat que les dades personals facilitades s’incorporen al fitxer informatitzat de APROPA ADVISORS S.L.
Així mateix, l’informem de la possibilitat que té d’exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a apropa@apropaadvisors.com o mitjançant escrit dirigit a APROPA ADVISORS S.L., Mallorca, 272, 8è Planta, 08037
L’Usuari garanteix la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, comprometent-se a mantenir-los degudament actualitzats. En cap moment vendrà o cedirà les seves dades a terceres persones.

4. Funcionament web

APROPA ADVISORS S.L. no pot assegurar que no es generin interrupcions o bé fallades en l’accés al Lloc web. No obstant això, existeix el ferm compromís, tan aviat com tingui coneixement de semblants incidències, de fer totes i cadascuna de les actuacions dirigides al seu restabliment o bé reparació, excepte la concurrència de causes estranyes a la voluntat de APROPA ADVISORS S.L. que ho impossibilitin o bé compliquin la seva execució.

APROPA ADVISORS S.L. no serà responsable en cap cas dels perjudicis o bé danys de qualsevol classe que poguessin causar la visita a aquesta web, així sigui per fallada o bé omissió en els continguts o bé per la transmissió d’algun programa maliciós que es generi malgrat haver pres les mesures tecnològiques precises per a evitar-lo.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat dels elements i/o continguts posats a la teva predisposició en el Lloc web o bé als quals es pot accedir a través de la contractació d’exactament els mateixos, han estat creats per APROPA ADVISORS S.L. o bé exactament la mateixa disposa d’una llicència o bé autorització per a la seva utilització.
Per tant, tots aquests elements i/o continguts (semblants com: imatges, àudio, vídeo, programari o bé textos; marques o bé logos, combinacions de colors, estructura i disseny, aplicacions precises per al seu funcionament, accés i ocupació, etcètera) i els drets que es poden ostentar sobre exactament els mateixos, són de titularitat exclusiva de APROPA ADVISORS S.L.

6. Continguts generats pel visitant

Amb l’acceptació dels presents termes d’ocupació, concedeixes a APROPA ADVISORS S.L. una llicència tan extensa, com en dret es requereixi, per a la publicació de les aportacions que efectuïs en els diferents serveis de participació establerts en el Lloc web o bé en els perfils en xarxes socials de APROPA ADVISORS S.L.

7. Ús d’enllaços

7.1 Ús d’enllaços a pàgines web externes

El lloc web de APROPA ADVISORS S.L. pot posar a la predisposició de l’usuari links cara altres llocs web gestionats i controlats per tercers, amb l’exclusiva funció de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se que APROPA ADVISORS S.L. comercialitza, dirigeix, controla o bé fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions lliures en tals llocs web.
APROPA ADVISORS S.L.no accepta cap gènere de responsabilitat, si més no de manera indirecta o ben subsidiària, pels continguts, informacions, comunicacions, creences o bé serveis enllaçats des d’aquests llocs webs no gestionats per APROPA ADVISORS S.L. i que resultin assolibles mitjançant la web, ni garanteix l’absència de virus o bé altres elements en exactament els mateixos que puguin generar pertorbacions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o bé els arxius de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus ocasionats a l’usuari per aquesta raó.

7.2 Ús d’enllaços des d’altres pàgines web

No es permet cap mena de reproducció del nostre contingut web, imatges o logotips.

No es permeten accions que puguin ferir la imatge ja sigui en línia o offline de APROPA ADVISORS S.L.

APROPA ADVISORS S.L. no es responsabilitza de la informació o continguts publicats en una altra pàgina web sobre els nostres serveis o el nostre contingut.

No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web, ni sobre els serveis o continguts d’aquest.

8. Incompliment de les condicions

Qualsevol incompliment pot ser perseguit, així com qualsevol ús indegut de la Web, podent APROPA ADVISORS S.L. exercitar quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims interessos. Fins i tot es reserva el dret de limitar o prohibir l’accés a usarios que la incompleixin.

9. Legislació aplicable

Aquestes condicions legals s’han redactat sobre la base de la legislació Espanyola.

10. Modificació de l’Avís Legal

APROPA ADVISORS S.L. es reserva el dret a introduir modificacions en aquest Avís Legal, per això s’aconsella als Usuaris que el visitin periòdicament.
Quan es produeixin canvis significatius en aquest Avís Legal, es comunicaran als Usuaris per a la seva acceptació mitjançant avisos en el Portal o a través de correu electrònic o bé través de qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.

© 2022 APROPA | Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies | Desarrollo Web   ETL Digital Services